Thông tin liên hệ

Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Khao Mang

xã Khao Mang huyện Mù Cang Chải - Yên Bái
ybi-mucangchai-ptdtbtthcskhaomang@edu.viettel.vn

Cám ơn quý khách đã gửi ý kiến. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất !

Dấu * là phần không được để trống